Labrador Retriever silhouettes on white background. Vector illustration.

Labrador Retriever silhouettes on white background. Vector illustration. - 222191734