Figuras feitas de terracota no templo de Madanmohan, Bishnupur, Bengala Ocidental, ndia

Figuras feitas de terracota no templo de Madanmohan, Bishnupur, Bengala Ocidental, ndia - 30107825

Imagens de stock similares

to-top-page